Hệ thống BMS AutomatedLogic (ALC) tích hợp UPS qua giao thức SNMP

Hệ thống BMS AutomatedLogic (ALC) là thương hiệu lớn trên thế giới và xuất xứ từ Mỹ. Khả năng tích hợp nhiều giao thức trong tòa nhà như Bacnet, Modbus, SNMP, Lonwork. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp UPS của hãng APC qua gia thức SNMP.

Giao thức SNMP là giao thức quản lý mạng đơn giản chạy trên nền TCP/IP. Nếu bạn muốn quản lý các thiết bị từ phần mềm WebCTRL, giao thức SNMP sẽ chuyển dữ liệu từ client (thiết bị mà bạn đang giám sát) đến các bộ tích hợp cấp cao như LGR, G5CE và sau đó đẩy lên phần mềm WebCTRL để hiển thị, lưu trữ và đưa ra cảnh báo cho người quản lý.

SNMP có 4 phiên bản: SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv2u, SNMPv3. Hiện nay trong lĩnh vực quản lý tòa nhà BMS thì SNMPv1 được dùng phồ biến và tương thích với nhiều phần mềm hỗ trợ.

Có 2 nhân tố chính trong SNMP: Manager và Agent. Các SNMP agent sẽ giữ một sơ sở dữ liệu, được gọi là Management Information Base (MIB), trong đó chứa các thông tin khác nhau về hoạt động của thiết bị mà agent đang giám sát.Mỗi đối tượng của SNMP có OID duy nhất, cấu trúc dạng chữ: iso.org.dod.internet.private.enterprises.apc, dạng số:1.3.6.1.4.1.318

Mỗi hãng, mỗi thiết bị hỗ trợ giao thức SNMP thì sẽ có file MIB riêng. Ví dụ nội dung file MIB của UPS-APC

Để giải mã cấu trúc file MIB mà LGR hoặc G5CE hiểu được bạn có thể sử dụng phần mềm của bên thứ 3 hỗ trợ. Có khá nhiều phần mềm hỗ trợ quét điểm SNMP hiện nay, bạn có thể dụng phần mềm OIDVIEW (free).

Sau đó bạn copy OID quét được từ phần mềm ra file text:

Trên phần mềm WebCTRL nhập địa chỉ IP của thiết bị cần giám sát qua SNMP

Tại bảng OID trong tab SNMP config bạn thực hiện điền các OID trong file text ở trên vào phần mềm. Mỗi OID thể hiện một biến cần giám sát như dòng điện, điện áp, tần số, công suất …

Sô OID tối đa được khai báo trên phần mềm WebCTRL phụ thuộc vào số điểm quản lý của phần cứng LGR250 là 250 OID, LGR1000 là 1000 OID. Mỗi chuỗi OID không quá 50 ký tự nếu OID hơn 50 kí tự thì phải chia thành 2 chuỗi.

Tiếp theo trong chương trình điều khiển EIKON bạn chọn các khối đầu vào là ANI để đọc các giá trị analog và BNI để đọc các giá trị binary.

Tại mục address bạn khai báo đọc giá trị SNMP theo cấu trúc snmp://daiip/chuoiOID/giatri

Ví dụ snmp://1/s1/s2/1.1 nghĩa là snmp://1(chỉ 172.31..238.6 khai báo ở bảng IP trên)/s1(chỉ nội dung trong bảng OID)/s2(chỉ nội dung OID cho biến dài trên 50 kí tự cần khai bảo 2 OID)/1.1 (giá trị cuối cùng trong dãy OID).

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Mr. Tần 0985185291 để được trợ giúp.

 

Bài viết liên quan