GIẢI PHÁP CHILLER PLANT (CMS)

     Chiller Plant Room có thể được coi là TRÁI TIM của hệ thống HVAC bên trong tòa nhà. Thiết bị làm lạnh và máy bơm nhiệt là những bộ phận sử dụng năng lượng nặng nhiều nhất, chiếm 78% tổng tiêu thụ năng lượng trong Chiller Plant Room. Do đó, việc tối ưu hóa năng lượng được sử dụng trong Chiller Plant Room là rất quan trọng đối với hồ sơ năng lượng tổng thể của tòa nhà và chỉ có thể được quản lý hiệu quả bởi các chuyên gia kỹ thuật có kinh nghiệm phù hợp.
     Bộ tối ưu hóa hệ thống Automated Logic® PlantCTRL™ là một giải pháp tối ưu hóa Native BACnet, có thể mở rộng linh hoạt cho các Chiller Plant. Bằng cách cung cấp khả năng kiểm soát tối ưu các điểm đặt nước lạnh và nước ngưng tụ, bộ tối ưu hóa hệ thống nước lạnh có thể giảm chi phí năng lượng trong khi vẫn duy trì mức độ thoải mái cho con người ở trong tòa nhà. Giải pháp tối ưu hóa hệ thống nước lạnh bao gồm một thuật toán điều khiển tự thích ứng được đóng gói trong một bộ điều khiển Automated Logic® PlantCTRL™ dành riêng cho ứng dụng.

BỘ ĐIỀU KHIỂN AUTOMATED LOGIC® PlantCTRL™ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA & TỐI ƯU

Performance – Reliability – Optimization

  • Plant Performance Monitoring
  • Plant Measurement and Verification
  • Plant Diagnostics and Reporting
  • Plant Control and Optimization
  • Plant Continuous Commissioning and Tuning
  • Plant Continuous Real Time Machine Learning

ĐIỀU KHIỂN & TỐI ƯU HÓA

Smart Sequencing
Flow Optimization
Lift Optimization
Chiller Diagnostics
Cooling Load Prediction
Continoous Machine Learning

TÍCH HỢP HỆ THỐNG BMS/BAS