GIẢI PHÁP THÀNH PHỐ THÔNG MINH (SMART CITY)

Song hành cùng cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ BKT cung cấp giải pháp tổng thể hoặc từng phần cho thành phố Thông minh (Smart City). Một thành phố thông minh (Smart City) là một khu đô thị sử dụng các loại cảm biến hoặc tích hợp cấp cao để thu thập dữ liệu điện tử khác nhau nhằm cung cấp thông tin, giúp cho việc quản lý tài sản và các nguồn lực một cách hiệu quả. Điều này bao gồm dữ liệu thu thập được từ người dân, thiết bị và tài sản được xử lý và phân tích để theo dõi và quản lý các hệ thống giao thông và vận tải, nhà máy điện, mạng lưới cấp nước, quản lý rác thải, thực thi pháp luật, hệ thống thông tin, trường học, thư viện, bệnh viện và các cộng đồng khác….
 
Khái niệm thành phố thông minh kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và các thiết bị vật lý khác kết nối với mạng (Internet of things hoặc IoT) để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và dịch vụ của thành phố và kết nối với công dân. Công nghệ thông minh cho phép các cơ quan chức năng tương tác trực tiếp với cả cơ sở hạ tầng, cộng đồng để theo dõi những gì đang xảy ra trong thành phố và cách thức nó đang vận hành và phát triển.
 
Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được sử dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tính tương tác của các dịch vụ đô thị, giảm chi phí và tiêu thụ tài nguyên và tăng sự tiếp xúc giữa công dân và chính phủ. Các ứng dụng của thành phố thông minh được phát triển để quản lý đô thị và cho phép phản hồi trong thời gian thực. Vì vậy, một thành phố thông minh có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những thách thức hơn là một với một mối quan hệ “giao dịch” đơn giản với công dân của mình.
 
Hơn nữa, theo chúng tôi, ngoài công nghệ, các thành phố thông minh còn nên “thừa nhận và tìm cách bảo tồn văn hoá, di sản và truyền thống”. Tuy nhiên, để thực hiện được vấn đề này hay không còn phụ thuộc nhiều vào nhận thức của chính quyền và nhân dân thành phố.
 
MỤC TIÊU CỦA THÀNH PHỐ THÔNG MINH
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ THÔNG MINH
Các dự án thành phố thông minh cũng chia sẻ ba nền tảng công nghệ chung – cảm biến IoT, kết nối và dữ liệu. Các cảm biến được đại diện bởi bất kỳ thiết bị được kết nối nào cung cấp thông tin cho mạng, kết nối được cung cấp bởi mạng cố định hoặc không dây và dữ liệu đại diện cho việc lưu trữ, phân tích và trình bày dữ liệu lịch sử và thời gian thực. Bằng cách kết nối ba nền tảng này, các thành phố được cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho những cách thức mới và hiệu quả hơn để tạo ra những thành phố đáng sống hơn. Điều này được thể hiện rõ qua các trường hợp sử dụng thành phố thông minh sau:
 

Smart building automation systems

Smart parking solutions

Smart waste management

Smart public safety & security solutions